تاریخ یونان: مقدمهدوره های باستانی کلاسیک و هلنی یونان بدون شک پرشکوه دیگر ، پشت سر گذاشتن شما از بین آنها ، مفاهیم و هنر برای پایه و پایه گذاری ما "تمدن غربی" می نامیم. با این حال ، دو هزاره که می توانیم به این موقع باستان منتهی می شویم ، و همچنین می توانیم دو مقام دیگری داشته باشم که بتوانند به شما امکان پذیر شوند ، همه شما می توانید از تاریخ یونان استفاده کنید و به یک دوست یک بار نیز بپردازید. .

بخش اعظم تمدن یونان باستان یا به تفسیر یا از بین بردن جابجایی تا به امروز ماندن است. لهجه های یونانی باستان دیدن تا امروز با واژگان یونانی بسیار جاسازی شده در زبانهای یونانی مدرن و انگلیسی تأثیرگذاری است. به این ترتیب ، هنر و معماری یونان باستان تا امروز در وسط جامعه غربی تا بتوانید با آنها ارتباط برقرار کنید و تأثیرگذاری کنید. رنسانس بسیار مشهور با کشف مجدد تعداد بیشتری از یونان باستان از متن متن و هنر هدایت می توان که به کنون با اعتقاد به تواندار مطلوب قدرت ماوراء طبیعی و کلیسا سرکوب می باشد.

قاریاتیدهادر حال جستجو برای یافتن تاریخچه ای است که در یونان باستان تصور می شد. هرودوت (484 - 425 پیشاپیش میلاد) تاریخ تولد به شما می گوید ، اگر بخواهید بودجه خود را محقق کنید ، سعی کنید کادو کنید و بتوانید به راحتی بخواهید تا بتوانید جویی را در اختیار شما بگذارید تا بتوانید از بین آنها استفاده کنید. اولین سطرهای تاریخ او می نویسد:  ". هرودوت هالیکارناسوس در اینجا سؤال خود را نشان می دهد ، تا دستاوردهای انسانی به موقع فراموش نشود و کارهای بزرگ و شگفت انگیز - بعضی از آنها توسط یونانیان، برخی توسط بربرها - نمایش داده نشود؛"  ( هرودوت ، 3). هیرودوت که می توانید در اختیار شما قرار بگیریم ، بتوانید از این طریق بتوانید آن را تغییر دهید ، از طرف دیگر بتوانید در تاریخ خود (که بین سال های سال 431 تا 435 قبل از میلاد مسیح به چاپ رسیده است) ، از طرف آنها ، به شما کمک می کند تا با شما همکاری کند. است 

"من کار خودم را تصمیمی ، نه به عنوان مقاله ای برای برادر شدن از تشویق لحظه ، به عنوان یک عنوان تملک برای همه زمان ها". (تویدیدید ، 16)

دیرتر از هرودوت ، توكیدیدس (460 - 395 پیش از میلاد) با تاریخ خود در جنگ پلوپونزی ، با تلاش برای تاریخ آمدن به شیوه ای "عینی" ، خود به خودی خود بر روی این تاریخ بازدید می کنید و می توانید از بین آنها استفاده کنید. رویکرد و روشهای ثبت وقوع موقعیت تاریخی چراغ راهنما برای تاریخ نویسان دو هزار سال افزایش یافته است.

این تاریخچه مختصر یونان در ارائه خدمات به عنوان مقدمه می توانید با مراجعه به وب سایت خود و ارائه ای از این ایام ، بتوانید از این موضوعات استفاده کنید. فشردن تاریخ یونان باستان کار ساده ای نیست اگر شما هم برای خواندن آنلاین و هم به عنوان یک مقاله اجزالی از موضوع اجازه دهید. این امکان وجود دارد که هر عنوان از این مقاله در طول تاریخ موضوع مورد نظر خود را اضافه کنید خواندن های بیشتر را می توان در  کتابشناسی موجود  . - 6/2007

چرخه بحث اجمالی و جغرافیا

 

 


موزه باستان شناسی نپلیون